پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


SEMNAN

آستان مقدّس حضرت علی بن جعفر(ع) سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

امامزراده علي بن جعفر فرزند امام جعفر صادق و برادر بزرگوار امام موسي كاظم مي باشد . اين بقعه در خيابان شهيد رجايي واقع شده است . و مساحت فعلي اين مجموعه در حدود 3500 متر مربع مي باشد مساحت بقعه 40 و مساحت كل بنا 550 متر مربع مي باشد ساختمان اين بقعه متبركه شامل گنبد ، ايوان ، حرم و دوسالن بزرگ در طرفين بقعه است كه اخيرا نسبت به بازسازي و كاشي كاري گنبد و دو سالن طرفين بقعه و تعميرات مهتابي و راهروها اقدام شده است . ايوان اصلي غربي كه 5/9 متر ارتفاع دارد با كاشي زينت يافته و دهنه ايوان 5/5 متر است و قبر حضرت در سالهاي اخير با مرمر بازسازي شده است ايوان شرقي كه درب ورودي امامزاده در داخل آن قرار دارد 5/5 متر مربع مي باشد داراي تزئينات كاشي كاري زيبايي مي باشد كه در سال 1330 هجري شمسي مرمت گرديده است . در قسمت جلو ايوان و پيش فضای آن , يک مهتابی بزرگ به طول بیست و دو متر و عرض پانزده متر واقع گرديده که با دوازده پله به حياط کوچک کنار بقعه راه پيدا می کند . صحن ها , صفه , سالن, راهرو و مهتابی ,محل دفن اموات بوده و به صورت گورستان عمومی درآمده است.

 

 

 

 
 

 

 

 

 


V5.4.0.0