جمعه, 29 شهريور 1398
  • ساعت : ۷:۵۵:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 74
  • کد خبر : ۱۲۵۳۶
در خبرگزاری ایرنا مطرح شد :نشاط، جامانده بزرگ قطار توسعه

نشاط، جامانده بزرگ قطار توسعه

🔹ضرورت و اهمیت موضوع نشاط در اجتماع به عنوان مولفه ای تعیین کننده در توسعه کشورها در دنیای امروز محسوب می شود و از این رو میزگردی با عنوان «نقش نشاط در توسعه» در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز سمنان با حضور عباس بابایی سرپرست  سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان، شاهرخ مکوند حسینی عضو هیات علمی و رئیس مرکز روانشناسی دانشگاه سمنان، حمید مستخدمین حسینی مدرس دانشگاه در رشته جامعه شناسی و حسین کوکبی دبیر انجمن جوانان استان سمنان برگزار شد و هر یک از شرکت کنندگان به مقوله نشاط و نقش آن در توسعه پرداختند.

🔻نارضایتی نتیجه محدودیت های مختلف است

🔹سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان به تاثیر انتظارات افراد از زندگی اشاره کرد و گفت: میزان برآورده شدن و یا نشدن انتظاراتی که فرد از جامعه، خانواده، همسر و زندگی دارد، در شادی و نشاط افراد تاثیرگذار است.
🔸بابایی ادامه داد: اگر حق انتخاب از شهروندان سلب و آزادی ها نیز محدود شود، به یقین این امر سبب سرخوردگی و افسردگی افراد جامعه را به همراه دارد.
🔸وی افزود: زمانی که صحبت از نشاط اجتماعی می شود، همه فکرها به سمت برگزاری کنسرت می رود، اما این امر تنها یکی از ابزارهای نشاط جمعی است و باید به دیگر گزینه ها نظیر آیین های سنتی و تاریخی نیز توجه شود.
🔹بابایی با اشاره به آسیب های رویکرد اداری به نشاط اجتماعی، بیان کرد: داشتن نگاه اداری به مقوله نشاط اجتماعی، کاهش کیفیت و تنوع آن را در پی دارد.

🔻بخش خصوصی موتور محرکه ایجاد نشاط در جامعه

🔹مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان ادامه داد: مردم، حاکمیت و بخش خصوصی، سه عنصر مهم در مقوله نشاط اجتماعی هستند.
🔸وی ادامه داد: ساختار کلی از سوی دستگاه های حاکمیتی تعیین می شود و بخش خصوصی به عنوان نیروی محرک باید وارد میدان شود.
🔹وی با اشاره به اینکه مردم بهره برداران این همکاری و تعامل سازنده هستند، افزود: اگر این چرخه به درستی عمل کند، شاهد ایجاد نشاط در میان مردم یک جامعه هستیم.

🔻 ضرورت توجه به تنوع سلیقه ها در ایجاد نشاط اجتماعی

🔹بابایی بیان کرد: برنامه ریزی هایی که به منظور نشاط اجتماعی انجام می گیرد باید مطابق خواست و سلیقه های افراد همان جامعه باشد.
🔸وی ادامه داد: اجرای برنامه های شادی آفرین زمانی تاثیرهای مطلوب خود را در جامعه می گذارد که در آن اعتقادات، سلیقه ها و خواسته های افراد لحاظ شود چرا که در این صورت است که افراد این برنامه ها را با خود همراه می ‌بینند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0