Sunday, August 18, 2019
  • time : 8:51:16
  • Date : 5/2/2014
یك شب باشكوه با نمایش فیلم روز باشكوه
در آخرین شب از جشن درمحوطه شورای شهر سمنان فیلم یک روز باشکوه که یاد آور دوران دهه 60سمنان است به نمایش در آمد این فیلم توسط کیانوش عیاری در سال 67 در بافت قدیم سمنان فیلم برداری شده بود

 در آخرین شب از جشن درمحوطه شورای  شهر سمنان فیلم یک روز باشکوه که یاد آور دوران دهه 60سمنان است به نمایش در آمد این فیلم توسط کیانوش عیاری در سال 67 در بافت قدیم سمنان فیلم برداری شده بود

دوچرخه‌سواری به نام گل آقا پس از کسب مدال قهرمانی آسیا، در بازگشت به زادگاه خود با استقبال پرشور همشهریانش روبهرو می‌شود. مقامات دولتی شهر او را بلافاصله به فرمانداری می‌برند تا در جلسه‌ای که برای استقبال ورود یکی از اعضای خانوادهٔ سلطنتی به شهر تشکیل شده شرکت کند. فرماندار و مقام‌های نظامی و امنیتی از گل آقا می‌خواهند تا با استفاده از محبوبیت خود مردم را ترغیب کند که قالی‌های منازل خود را در اختیار فرمانداری بگذارند تا مسیر استقبال را با آن فرش کنند. گل آقا به این همکاری تن در نمی‌دهد
در این فیلم هنر مندانی همچون علیرضا خمسه و ایرج تهماسب نقش آفرینی می نمایند

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    V5.4.0.0