پنج‌شنبه, 30 فروردين 1397
لیست پیشنهادی سخت افزار

جدول پیشنهادی جهت خرید قطعات سخت افزار

قطعات سخت افزار

نوع گارانتی

Minboard: ASUS  h81M-C

گارانتی الماس / سازگار

CPU: CPU Intel Pentium G3240

گارانتی الماس / سازگار

Ram: Kingston 4GB

گارانتی معتبر شرکتی

Hard seagete 1T

گارانتی الماس / سازگار

Power: green 380

گارانتی سبز

Case green magnum +

گارانتی سبز

Monintor Samsung 19’

گارانتی سام سرویس

Keyboard & Mouse Farassoo

گارانتی فراسو


DOURAN Portal V4.0.3.0

V4.0.3.0