پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Monday, June 24, 2019
خدمات الکترونیک

اخبار مهم
Page

ارتباط با شهردار

دکتر سید محمد ناظم رضوی

 ســوابــق


سمنان شهراخلاق، دارالرحمه در مسیر پیشرفت


Unable to load control 'DesktopModules/PictureMenu/PictureMenu.ascx'!
The base class includes the field 'menuFrame', but its type (System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.HtmlControls.HtmlIframe).
مستندات

 

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0