سه‌شنبه, 8 فروردين 1396

مناقصه ها و مزايده ها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
17210/1خرید تابلوی هدایت مسیر و ... فراخوان 21/12/139525/12/139524/12/139524/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
17209/1خرید استوانه ارتجاعی و ... فراخوان 21/12/139525/12/139524/12/139524/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
16856/1تعریض میدان جهادیه فراخوان 10/12/139521/12/139518/12/139518/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
16854/1ساماندهی پارک 17 شهریور فراخوان 10/12/139521/12/139518/12/139518/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
16855/1خرید سر چراغ و ... فراخوان 10/12/139521/12/139518/12/139518/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
16352/1عملیات عمرانی خیابان امام حسین فراخوان 28/11/139515/12/139511/12/139511/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
15366/13/1احداث سرویس بهداشتی مناقصه 04/11/139518/11/139516/11/139517/11/1395مشاهده اطلاعات کامل
1/13/14439خرید مبلمان شهری مناقصه 12/10/139527/10/139523/10/139525/10/1395مشاهده اطلاعات کامل
1/13/12492احداث اسکلت ساختمان آتش نشانی مناقصه 08/08/139524/08/139520/08/139522/08/1395مشاهده اطلاعات کامل
1/13/12423lخرید مبلمان شهری مناقصه 05/08/139524/08/139519/08/139520/08/1395مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0