پنج‌شنبه, 30 فروردين 1397
مناقصه ها و مزايده ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
11test douran مزايده 07/06/139616/06/139608/06/139609/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3249فروش دوقطعه زمین درموتوری مزايده 30/03/139615/04/139612/04/139612/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3251فروش یک قطعه زمین در ضلع شمالی پل نهضت مزايده 30/03/139615/04/139612/04/139612/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3253فروش دوباب تجاری در مجتمع ققنوس مزايده 30/03/139615/04/139612/04/139612/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3250فروش زمین شهرک گلستان مزايده 30/03/139615/04/139612/04/139612/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3252آگهی تجدیدمزایده مزايده 30/03/139615/04/139612/04/139612/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/2827استعلام گزینش مشاور فراخوان 25/03/139603/04/139631/03/139631/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/2829بازنگری طرح پارک کوهستان فراخوان 23/03/139631/03/139628/03/139628/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/2695استعلام پلی اتیلن فراخوان 16/03/139625/03/139622/03/139622/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/13/2754مناقصه عمومی مشاور مناقصه 16/03/139631/03/139628/03/139628/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.3.0

V4.0.3.0