دوشنبه, 2 اسفند 1395

مناقصه ها و مزايده ها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
15366/13/1احداث سرویس بهداشتی مناقصه 04/11/139518/11/139516/11/139517/11/1395مشاهده اطلاعات کامل
1/13/14439خرید مبلمان شهری مناقصه 12/10/139527/10/139523/10/139525/10/1395مشاهده اطلاعات کامل
1/13/12492احداث اسکلت ساختمان آتش نشانی مناقصه 08/08/139524/08/139520/08/139522/08/1395مشاهده اطلاعات کامل
1/13/12423lخرید مبلمان شهری مناقصه 05/08/139524/08/139519/08/139520/08/1395مشاهده اطلاعات کامل
9961/1خرید فراخوان 20/05/139504/06/139531/05/139501/06/1395مشاهده اطلاعات کامل
9959/1خرید فراخوان 20/05/139504/06/139531/05/139501/06/1395مشاهده اطلاعات کامل
1312/13/1مدیریت پارک حاشیه ای مزايده 20/02/139409/03/139424/02/139406/03/1394مشاهده اطلاعات کامل
12217/1/1فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران فراخوان 30/11/139330/01/139407/12/139320/12/1393مشاهده اطلاعات کامل
1/13/10283تجدید تهیه نقشه بهنگام شهری دو مرحله ای 08/10/139330/10/139311/10/139323/10/1393مشاهده اطلاعات کامل
1/13/8938تهیه نقشه بهنگام شهری دو مرحله ای 28/08/139317/09/139301/09/139312/09/1393مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0