جمعه, 1 تير 1397
مناقصه ها و مزايده ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
11test douran مزايده 1396/06/071396/06/161396/06/081396/06/09مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3249فروش دوقطعه زمین درموتوری مزايده 1396/03/301396/04/151396/04/121396/04/12مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3251فروش یک قطعه زمین در ضلع شمالی پل نهضت مزايده 1396/03/301396/04/151396/04/121396/04/12مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3253فروش دوباب تجاری در مجتمع ققنوس مزايده 1396/03/301396/04/151396/04/121396/04/12مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3250فروش زمین شهرک گلستان مزايده 1396/03/301396/04/151396/04/121396/04/12مشاهده اطلاعات کامل
1/4/3252آگهی تجدیدمزایده مزايده 1396/03/301396/04/151396/04/121396/04/12مشاهده اطلاعات کامل
1/4/2827استعلام گزینش مشاور فراخوان 1396/03/251396/04/031396/03/311396/03/31مشاهده اطلاعات کامل
1/2829بازنگری طرح پارک کوهستان فراخوان 1396/03/231396/03/311396/03/281396/03/28مشاهده اطلاعات کامل
1/2695استعلام پلی اتیلن فراخوان 1396/03/161396/03/251396/03/221396/03/22مشاهده اطلاعات کامل
1/13/2754مناقصه عمومی مشاور مناقصه 1396/03/161396/03/311396/03/281396/03/28مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0