يکشنبه, 7 خرداد 1396

مناقصه ها و مزايده ها

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1/1718پیچ پنل 12پورت فراخوان 27/02/139611/03/139608/03/139608/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/1719پاور سوئیچ فراخوان 27/02/139611/03/139608/03/139608/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/1512خرید پایه چراغ روشنایی و..... فراخوان 23/02/139601/03/139627/02/139627/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/1787فروش یک قطعه زمین در ضلع شمالی پل نهضت مزايده 26/02/139604/03/139601/03/139601/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/1786فروش زیر زمین تجاری در بلوار قائم مزايده 26/02/139604/03/139601/03/139601/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/1785فروش یک باب تجاری در مجتمع آهوان مزايده 26/02/139604/03/139601/03/139601/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/1783فروش دوباب تجاری در مجتمع ققنوس مزايده 26/02/139604/03/139601/03/139601/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/13/1705پروژه های عمرانی و مشاور نظارت مناقصه 23/02/139610/03/139607/03/139607/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/4/1784فروش7قطعه زمین در گلستان مزايده 26/02/139604/03/139601/03/139601/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
1/13/658خرید مبلمان شهری-لوازم ترافیکی و ... مناقصه 30/01/139625/02/139618/02/139618/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0