پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 اسفند 1397

SEMNAN

خانه تدين سمنان

 

 

 

خانه تدين در جزء محله  عباسيه از زير  مجموعه محله  بزرگ  ناسار ، يكي  از پنج محله سمنان جاي گرفته است . اين بنا  كه متعلق به يكي از تجار معتبر  سمناني بوده ،  همجوار  با راسته  بازار شمالي جنوبي سمنان  در كوچه اي فرعي واقع  شده و احتمالا  زمان ساخت  آن همدوره با احداث بازار شمالي جنوبي در دوران  قاجاريه بوده است . اين خانه شامل سه بخش مي باشد :فضاهاي زندگي در حياط اندروني و پذيرايي از مهمانان  و ملاقات هاي تجاري در حياط بيروني شكل گرفته  و فضايي جانبي به صورت فضاهايي خدماتي وابسته به حياط اندروني در جبهه جنوبي آن قرار دارد .اين خانه داراي سه در ورودي مي باشد  در اصلي از سمت معبر عمومي محله (خيابان طالقاني فعلي) و در ورودي مجزاي حياط بيروني از سمت كوچه منشعب از بازار بالا  جهت ملاقاتهاي تجاري مجزا از فضاي رفت و آمد  ساكنان خانه  ، و ورودي فرعي ديگري كه مستقيما  به قسمت خدمه و اصطبل دسترسي داشته است .تفكيك عملكردهاي مختلف  در اين  منزل مسكوني نمونه كاملي از معماري سنتي ايراني  را در  خانه هاي قديمي به نمايش مي گذارد .فضاهاي خصوصي زندگي شامل هشتي ، دالان ورودي و حياط اندروني است  كه به طور غير مستقيم به حياط بيروني و بخش خدماتي متصل مي گردد.عناصر تشكيل دهنده  حياط بيروني شامل اتاقهاي تابستان نشين، زمستان نشين ، بهار خواب هاي شرقي و غربي ، حوض خانه ، اتاق هاي فرعي و انبار در ضلع غربي و شرقي آن مي باشد .

بخش تابستان نشين داراي بادگير بلند  و زيبايي است  كه علاوه بر تلطيف فضاي حوض خانه و اتاق تابستاني جلوه اي ويژه را به نماي ساختمان  بخشيده است . در فضاي تابستان نشين وزمستان نشين علاوه بر سقف هاي جناغي تزئينات  زيباي گچي نيز وجود داشته كه در كنار  تركيب ويژه بادگير  در فضاي تابستان  نشين و تراس هاي داخلي و حوض خانه زيرين آن ويژگي هاي معماري حياط اندروني را تشكيل مي دهد .

حياط بيروني نيز كه اصولا  به منظور پذيرايي  از مهمانان  نامحرم ساخته شده است  با دسترسي مستقيم  از كوچه منشعب به بازار  بيشتر نقش دفتر كار مالك خانه را داشته  و شامل اتاقهاي بزرگ در جبهه جنوبي و راهروي مرتبط به حياط اندروني و زير زمين مناسب جهت انبار كالا بوده است .تزئينات  بخش بيروني نيز شامل  سقف هاي چوبي زيبا  در اتاقهاي طبقه همكف و سقف هاي جناغي و تزئينات  آجري در زير زمين مي باشد.

بخش خدماتي خانه نيز در جبهه جنوبي حياط اندروني با دسترسي مجزا به معبر شكل گرفته  و شامل فضاهاي اسكان  خدمه ، اصطبل ، آشپزخانه ،انبار هيزم و ... بوده است ، و از طريق دالاني به حياط اندروني مرتبط مي باشد.حياط سوم  اصولا  نسبت به ساير فضاهاي خانه كوچكتر و به منظور رفع نيازهاي روزمره زندگي ساخته شده است  و فاقد تزئينات و معماري خاصي مي باشد.فضاهاي باز خانه (حياط اندروني و بيروني )نيز  همچون بناهاي سر پوشيده  از ظرافت  طراحي و فضا سازي بي بهره  نبوده اند .وجود حوض مركزي و باغچه هاي زيبا در مجاورت  آنها  طراوت و شادابي را به فضاي خانه بخشيده است .

اين بنا در عكسهاي ميرزا  عبدالله قاجار  عكاس مخصوص ناصر الدين قاجار  شاه كه درسال  1284 ه .ق گرفته شده است  ديده مي شود .وي اين تصاوير را  طي سفر ناصر الدين شاه ازتهران به  مشهد مقدس به ثبت رسانده است.مرمت اين خانه در سال  1373 آغاز و سپس كاربري جديد يافته است  و هم اكنون به عنوان سازمان  ميراث فرهنگي،صنايع  دستي و گردشگري  استان  مورد بهره برداري قرار دارد .اين اثر تاريخي در خيابان طالقاني قرار گرفته است .

 

 

 

 

 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0