عملیات هرس درختان در سطح شهر آغاز شد
۱۰:۷:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛
عملیات هرس درختان در سطح شهر آغاز شد

 سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت ؛ یکی از مهمترین اقداماتی که در سلامت درختان تاثیر بسزایی دارد هرس به موقع است .

سید محمد قاسمی بیان کرد؛ هر ساله از اوایل دی ماه عملیات هرس درختان شهر با توجه به کاشت متنوع درختان انجام میشود .

وی افزود ؛ اجرای عملیات هرس درختان از نظر رشد تاج و ریشه متناسب به به فضای شهری و هم جواری با ساختمان و بناها امری لازم و و ضروری است .

سید محمد قاسمی گفت؛ ضد عفونی وسایل و ادوات هرس، استفاده از چسب مخصوص باغبانی، جمع آوری سریع سرشاخه ها، تجهیز کارگران هرس کار و الزام و رعایت نکات ایمنی از مواردی است که گروه عملیات هرس ملزم به اجرای آن است .

وی با اشاره به اهمیت هرس درختان برای مناسب سازی سیما و منظر شهری عنوان کرد ؛ انجام این عملیات در زمان مناسب منجر به افزایش تولید شاخه های جوان، شکل دهی و حذف شاخه های خشک و بیمار، کنترل حجم تاج درختان، ایجاد دید ترافیکی و کنترل ارتفاع و حجم رشد ریشه خواهد شد .

محمد قاسمی خاطر نشان کرد؛ هرس زمستانه درختان و درخچه میدان ها، بلوارها و بوستان ها، علاوه بر موارد یاد شده به منظور محدود کردن رشد و کوتاه کردن ارتفاع  درختان مزاحم در مسیر شبکه های برق نیز انجام میشود .

قاسمی توصیه نمود، از هرگونه اقدام به قطع شاخ و برگ درختان خوداری نموده و با برنامه ریزی صورت گرفته عملیابازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0