جهت زیبا سازی منظر شهری بازپیرای بلوار بسیج از پل شهید شاطری تا پل جهاد آغاز شد.
۹:۲۰:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سرپرست سازمان سيما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد

بازپیرای بلوار بسیج از پل شهید شاطری تا پل جهاد آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری سمنان محمد قاسمی افزود: جهت زیبا سازی منظر شهری بازپیرای بلوار بسیج از پل شهید شاطری تا پل جهاد آغاز شد سید محمد قاسمی بیان داشت : بازپیرایی بلوار بسیج جهت بهینه کردن مصرف آب و همچنین زیبا سازی منظر شهری در دستور کار این سازمان قرار گرفت وی هدف از این پروژه را استفاده از گونه های مقاوم با نیاز آبی کم جهت مدیریت بهینه مصرف آب، استفاده از گیاهان گلدار و زینتی به جهت بهبود منظر سیمای شهری، ایجاد تنوع گیاهی، مناسب سازی و چیدمان اصولی گونه های موجود اعلام داشت .بازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0